Share this

On Job Training (OJT)

(၁၅.၂.၂၀၁၉)နေ့မှစတင်၍အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း ပုသိမ်တွင်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ(OJT) သင်တန်းများကိုကျောင်းသား/သူများအားသင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။