(၁) နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများနှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသော ပုံမှန်သင်တန်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြု ကာလတိုသင်တန်းများအတွက် လိုအပ်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များများ၏ လက်တွေ

                                                                                                            နေပြည်တော် ဩဂုတ်လ ၂၉

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)၊ အစိုးရစက်မှု လက်မှုသိပ္ပံ (မန္တလေး၊ အင်းစိန်၊ ကျောက်ဆည်၊ ရွှေပြည်သာ၊ မော်လမြိုင်၊ မကွေး) နှင့် အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း  (မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ မိတ္ထီလာ) စာစစ်ဌာနများတွင် (၁-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့၌ ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့သည့်  B.E (Civil, EC, EP, Mech) ဘွဲ့ရများနှင့် M.A (My

             နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများ၊ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်များ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများနှင့် ဌာနများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် နည်းပြရာထူးများကို (၁၆-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ခေါ်ဆိုထားပါသည်။ အလုပ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများသည် အော

၁။ ပညာရေးဝန်ကီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သက်မွေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည့်ကျောင်းများ၌  လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ြပပါ ရာထူးနေရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်- 

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း(SMVTI)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် နည်းပြရာထူး၊ လစာနှုန်း(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)နေရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်(၄)ဦးအား အလုပ်တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှစ၍ ခန့်ထားလိုက်သည်။

၁။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် တိုတယ် မြန်မာရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွ

သင်တန်းများ