နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

(၁၆) ကြိမ်မြာက် ကာလတိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

သင်တန်းကြေး ........ အခမဲ့ 

(၂.၁၂.၂၀၁၈)နေ့တွင်(၂၀၁၇/၂၀၁၈)ပညာသင်နှစ်သင်တန်းသား/သူများအားအောင်လက်မှတ်ပေးပွဲကျင်းပရာဧရာဝတီတိုင်း

(၁.၁၂.၂၀၁၈) နေ့တွင်(၂၀၁၇/၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ်သင်တန်းသား/သူ များအားအောင်လက်မှှတ်ပေးပွဲအတွက်အစမ်းလေ့ကျင

ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်

သင်တန်းများ

ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားတော့မည့် သင်တန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံနည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးလမ်းညွှန်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးသည် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသော ပညာရေးကဏ္ဍ၏ အဓိက ကျသည့် ကဏ္ဍကြီး (၆)ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ဤကဏ္ဍကို ကောင်းမွန်တိုးတက် စေခြင်းဖြင့် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် လုပ်သား အမြောက်အများအား မွေးထုတ်နိုင်သည့်အတွက် တိုင်းပြည်၏ အလုံးစုံစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေပါမည်။ ယခုအခါ နည်းပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရေးကဏ္ဍမြင့်တင်ရေး အတွက် အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စသည်များ အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန (၁၉)ခု က ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်် ရှိပါသည်။